conversatie 
 
deze schuifpuzzle bestaat uit achttien 
bij vierentwintig houten vierkanten.

de helft van de stukken is zwart
de anderen zijn wit.

twee stukken ontbreken.

als de puzzle als tafelblad gebruikt 
wordt, kunnen de stukken tijdens een 
gesprek verschoven worden.

de patronen die ontstaan en 
verdwijnen kunnen worden gezien 
als weerslag van het gesprek.
 

conversation

the surface has laid-in twenty-two
by eighteen sliding wooden squares.

half of these are black, 
the others white.

two pieces were taken out.

used as a table-top one can,
during a conversation, move 
the pieces like a jigsaw puzzle.

the patterns that emerge and disappear can be 
considered a recording of the conversation.


99 x 83 x 2.0 cm plywood jigsaw puzzle