gezichtsherkenning

in een gesloten vierkante ruimte 
hangen twee vierkanten niet precies 
horizontaal boven een lange balk zo, 
dat het geheel een grappig gezichtje vormt.

de objecten worden losgelaten en vallen
op de bodem van de ruimte.

de botsingen zijn perfect elastisch en
er gaat geen energie verloren.

Door de willekeurige beginstand
van de vierkanten is iedere simulatie uniek.


facial recognition

two squares are suspended above a bar
in the middle of a closed, square space
so that they resemble a funny face.
the initial orientation of the squares is 
not exactly horizontal.

the objects are released and fall on the
bottom of the space.

the collisions are perfect and no energy is lost.

Because of the random initial orientation
of the squares, every simulation is unique.


still from a simulation