12 identieke vierkanten
  
twaalf vierkanten zijn ieder onder 
een andere willekeurige hoek op een 
vlak geplaatst in drie rijen van vier.

alle vierkanten worden door een
magnetisch veld beinvloed.

alle vierkanten hebben 
dezelfde bewegingsregels.

door de willekeurige beginstand
van de vierkanten is ieder flipbook uniek.

	  
12 identical squares

twelve squares are placed in four
rows of three squares each. 
each square has a slight 
variation in its orientation.

all squares are attracted by an 
underlying magnetic field.

all squares have identical 
'rules of behaviour' 

Because of the random initial orientation
of the squares, every flipbook is unique.


series of 11 x 6 x 6 cm unique flipbooks