samenvallende patronen

drie kolommen van ieder vijf vierkanten 
hangen precies naast elkaar op een iets 
verschillende hoogte. de vierkanten in 
iedere kolom hebben verticaal dezelfde tussenruimte.

de objecten worden losgelaten en vallen
precies recht op een balk.

de botsingen zijn perfect elastisch en
er gaat geen energie verloren.


interleaving patterns

three columns of five squares each
are aligned horizontally but are placed 
at slightly different altitudes. 
the squares in each column have the same
space between them vertically.

the objects are released and fall
straight down on a bar.

the collisions are perfect and no energy is lost.


still from a simulation