Struycken: still uit 'Skrjabin's visioen 2009'


Het Proces


U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling 'Het Proces',
met nieuw werk van Struycken, Remko Scha, Driessens & Verstappen en Jochem van der Spek.
De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 16 oktober 2009 om 20:00 uur in Arti et Amicitiae,
Rokin 112 te Amsterdam, in aanwezigheid van de kunstenaars. DJ Juha van 't Zelfde zal draaien
in de benedenzaal van 22:00 tot middernacht.

'Het Proces' gaat over een artistieke benadering die niet op het individuele kunstvoorwerp gefocust
is, maar op het ontwerp van generatieve processen die de concreet ervaarbare objecten, beelden
of teksten voortbrengen. De generatieve benadering is zeker niet nieuw, maar door de voortschrijdende
mogelijkheden van de digitale computer wordt een toenemende diversiteit in uitkomsten mogelijk.

De tentoonstelling is samengesteld door Jochem van der Spek en Remko Scha. Zij laten recent eigen
werk zien en hebben daarnaast Struycken en Driessens & Verstappen uitgenodigd. Samen demonstreren
de uitgekozen werken vrijwel de volledige breedte van de hedendaagse generatieve kunst.
De tentoonstelling omvat o.m.:

De premiere van "Skrjabin's Visioen 2009" van Struycken. In deze audio-video-installatie gebruikt
Struycken een mathematisch gegenereerde kleurenruimte om de visuele partijen te realiseren bij
Aleksandr Skrjabin's symfonische Vuurgedicht Prometheus. Speciaal voor deze tentoonstelling ontwikkelde
Daniel Dekkers (cThrough) met behulp van nieuwe parallele computertechnieken een realtime variant
van het oorspronkelijke programma waardoor het voor het eerst mogelijk is per uitvoering verschillende
sequenties van de in tijd en plaats oneindig gedefinieerde kleurenruimte te tonen.

De 'Factory' van Driessens en Verstappen: een mini-fabriek die een eindeloze reeks eindeloos
varierende sculpturen produceert, tentoonstelt, documenteert, en vernietigt, om het materiaal
vervolgens te hergebruiken voor het volgende sculptuur.

De eerste vertoning van 'Tekenrobot #1' van Jochem van der Spek in samenwerking met Arjan Scherpenisse
en Marc Boon: een robot die kijkt naar wat hij (losjes) met balpen tekent en zich laat inspireren door het
verschil tussen wat hij verwacht te zien en het werkelijke resultaat.

'Spoken' – een recent werk van Remko Scha, waarin de automatische beeldgeneratie zich
voltrekt op een zuiver conceptueel, verbaal niveau.

In een begeleidend programma van lezingen/discussies stellen kunstenaars en onderzoekers de
geschiedenis, de toekomst en de betekenis van de procesmatige kunst aan de orde. In dit programma
bespreken Darko Fritz, Taco Stolk en Remko Scha o.m. de relatie met het wetenschappelijk experiment,
met de vroeg-20e-eeuwse abstractie, met de esthetiek van de Islam, en met de laat-20e-eeuwse conceptkunst.

Zie verder:
www.arti.nl (Maatschappij Arti et Amicitiae)
www.cthrough.nl (Daniel Dekkers / Struycken)
www.dynamica.org (Jochem van der Spek)
www.radicalart.info (Remko Scha)
www.xs4all.nl/~notnot (Driessens & Verstappen)

Met dank aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen,
voor materiele ondersteuning van de tentoonstelling.


Struycken: still uit 'Skrjabin's visioen 2009'
Driessens & Verstappen, 'The factorJochem van der Spek: “tekenmachine #6”